MTT Leagues V – €15 000 i premier

Er du klar for å vise frem ferdighetene dine i en actionfylt turnering denne måneden? 

Vi vil premiere de beste MTT-spillere på høy, medium og lav innsats! Vi deler ut poeng til spillere av MTT (flerbordsturneringer) i utvalgte turneringer på bakgrunn av sluttplasseringer. Poengene konverteres til pengepremier ved slutten av måneden i topplistene for MTT Leagues. 

MTT Leagues holdes for tre ulike innsatsnivåer: Høy (€25), medium (€10) og lav (€1–€4).

Slik fungerer det

Til denne kampanjen har vi valgt ut noen av favoritturneringene våre og kategorisert dem i tre ulike nivåer.

Samle så mange poeng du kan ved å spille så mange av de utvalgte MTT-ene du vil, fra hver kategori i løpet av februar, og se hvordan du ligger an i forhold til andre Unibet MTT-spillere. Det er kun de 30 beste resultatene dine i hver kategori som teller på poengoversiktene

Kategorier:

Høy
Medium
Lav

Opptjening til topplistene

Spillere som plasserer seg i øvre halvdel av topplistene i turneringene ovenfor, tjener opp poeng etter denne fordelingen:
[(Buy-in (innkjøp) * antall deltakere) / sluttplassering] * 20 %

Noen eksempler:
Du havner på 10. plass i GTD Daily 25-turneringen om €1300, og det er 200 deltakere. Poengene dine beregnes slik:
[(25 * 200) / 10] * 20 % = 100 poeng på topplisten

Du havner på 40. plass i Daily 25-turneringen om €1300, og det er 200 deltakere. Poengene dine beregnes slik:
[(25 * 200) / 40] * 20 % = 25 poeng på topplisten

Det er bare de 30 beste resultatene dine i løpet av måneden som telles med i topplistene. Topplisten oppdateres jevnlig i løpet av november. 

Premiene

Det føres separate topplister for høy, medium og lav innsats, og ved slutten av måneden fordeles premiene slik:

Høy - €7,000
Medium - €5,000
Lav - €3,000

Du kan sjekke din plassering i topplistene her.

Regler og vilkår
  • Denne kampanjen er gyldig fra kl. 00:00 den 1. februar til kl. 23:59 den 28. februar, og den er åpen for alle spillere.
  • «MTT» står for Multi-Table Tournament (flerbordsturnering).
  • Spillere kan delta i alle tre topplistene.
  • Det er kun de 30 beste resultatene dine i løpet av måneden som telles med i topplistene.
  • Det er kun resultater fra de utvalgte turneringene ovenfor som generer poeng på topplistene.
  • Dersom det blir uavgjort mellom spillere på første plass på topplistene, deler de aktuelle spillerne premiepengene for denne plasseringen likt, og alle spillerne får turneringsutmerkelsen.
  • Hver av spillerne kan kun inneha én plass på topplisten. Spillere som blir tatt i å opprette flere kontoer, blir fjernet fra denne kampanjen, og vi forbeholder oss retten til å ta saken videre.
  • Vi beholder retten til å endre denne kampanjen når som helst.
  • Unibets generelle regler og vilkår gjelder.
  • Skulle det være forskjeller mellom den engelske versjonen og en oversatt versjon av disse regler og vilkår, skal den engelske versjonen gjelde.